Allakorsord

Rättelser, Bra Korsord

Bra Korsord 1/2021

I “Nyfiken på” (sid 13-14) har det blivit ett stavfel i tävlingsordet. Vi godkänner båda svaren: både den rättstavade varianten och den som det blir om man använder alla grårutorna. Vi beklagar felet.

I Peters kluriga på sidan 38 har en av de grå rutorna för lösningsordet av oklar anledning flyttat på sig. Den första grårutan ligger en rad för högt, vilket gör att lösningsordet nu är obegripligt. Flyttar man ner den första rutan en rad blir det ett riktigt ord hämtat från fågelriket. Vi ger naturligtvis rätt för båda svaren.

Bra Korsord 10/2021

I Dubbelt upp (sidan 37) har nyckelrutan längst till vänster i tredje raden försvunnit. Där skulle stått LAGER.

Bra Korsord 7/2021

I krysset Bekanta (sidan 21) har ett förargligt fel insmugit sig. K 6-8 ”Lägga dragtyg på” borde lösningsordet bli OKA, men ska bli ÖKA för att fungera i flätningen. Vi beklagar felet.

Bra Korsord 4/2021

I Miljonstäder (kryss 17, sidan 18) saknas det grå tävlingsrutor. Bildordet till bilden längst ner till höger fungerar som tävlingsord för krysset.

Bra Korsord 3/2021

I Parkett (kryss 5, sidan 7) saknas det siffror på två ställen. Här kan du se var de ska vara.

Bra Korsord 2/2021

I Författaren (kryss 26, sidan 29) har det blivit onödigt svårt. Nyckeln FRANSK ARTIKEL borde ha bytts ut till BESTÄMMER TID.

Bra Korsord 10/2020

I Blommor & blad (kryss 27, sidan 30) saknas tyvärr hjälpbokstäver. Kryptot blir lite onödigt svårt att lösa, så här är den försvunna hjälpen:
T=18, I=16, A=19 och N=9.

Bra Korsord 3/2020

På sidan 17 (kryss nr 16) har tävlingsordet tyvärr ramlat bort. Välj därför det tredje gula ordet som tävlingsord.

Annons

På sidan 9 (kryss nr 9, Orten) har rutan uppe till vänster tyvärr försvunnit. I rutan ska det stå: BEREDSKAPSPASS, med en pil höger/neråt, och KLÄTTRAR EN DEL UPPFÖR I VÅR ORT, det ordet ska gå neråt i de gula rutorna.

Bra Korsord 8/2019

I Humorkrysset (kryss nr 10) har det efter en omflätning blivit ett alldeles obegripligt tävlingsord. Det skulle blivit ÅNGRA men Å och N har ersatts av två konsonanter. Naturligtvis kommer vi att ge rätt för denna bokstavskombination som tävlingsord (även om det alltså inte blir ett ord).

Bra Korsord 7/2019

I Nyfiken på Ulf Lundell (nr 13) har det blivit tokigt i en nyckel nere till höger i krysset. SÅDANA KAN VARA BELGISKA står det i nyckelrutan men det borde naturligtvis vara SÅDANA KAN VARA BENGALISKA.

Annons

I Uppsträckning (nr 23) har det blivit fel i en nyckel. Där det står STORM-MITT borde det stå STEGRA.

I BADHYTTEN (nr 37) står nyckeln SNO, men där borde det ha stått SKRUMPNA.

Det har också blivit fel i tävlingsorden i kryss nr 26 (Författaren) där det smugit sig in ett S istället för ett G samt i nr 36 (Genikrysset) där det smugit sig in ett U istället för ett K. Det gör tävlingsorden obegripliga. Men när ni tävlar kommer vi att acceptera båda som korrekta.

Bra Korsord 6/2019

I Månadskrysset (nr 17) har det blivit fel i en nyckel på vänstra sidan. Nyckeln KORT SKALL skulle ha ändrats till EN I PAR, men detta har tyvärr fallit bort.

Bra Korsord 3/2019

Tyvärr det i kryss nr 19 (Bekanta) halkat in en extra grå ruta. Vi kommer att godkänna både det rätta och det som man faktiskt löser ut.

Annons

Även i kryss nr 31 (Se på fanor) har det blivit fel i tävlingsrutorna. Den sista rutan borde ligga i den andra rutan i ordet man ska lösa ut av “INTA”. Även här godkänner vi båda, naturligtvis.

Sedan har det halkat in ett F för mycket i det sista ordet i den gula bildtexten i kryss nr 32.

Bra Korsord 2/2019

Tyvärr har en grå ruta halkat iväg lite i Lenas kryssmix (kryss nr 2). Den grå rutan ska vara precis under den översta grå rutan, som då inte alls ska vara där.

Bra Korsord 11/2018

Tyvärr har det smugit sig in en extra grå ruta i A-korsordet på sid 22-23. Bokstaven som inte borde varit med är T.

Annons

Bra Korsord 8/2018

Ordet som går nedåt från rutan med  siffran 5 i korsord nr 13 saknar ledord. Ordet som fallit bort är “INGÅNG”.

Bra Korsord 6/2018

Tyvärr har det fallit bort två tävlingsrutor i Storkrysset på sid 30-31 (kryss nr 27).

De två rutor som fallit bort är den första bokstaven i lösningen till nyckeln “HELGAD” i översta raden samt den första bokstaven i lösningen till nyckeln “TV-HASSE”, lite längre ner på samma sida.

Bra Korsord 12/2017

Saknade rutor i A-korsordet

De grå rutorna saknas i A-korsordet. För att det ändå ska gå att tävla med detta korsord är det följande som gäller:

Mellan bilden uppe till vänster (rökande herre i fåtölj) och bilden på harpan finns nyckeln PELARHUVUD.

I stället för det ord som skulle bildats av de grå rutorna tar vi det ord som löses ut till den nyckeln (sju bokstäver).

Bra Korsord 10/2017

Fel i numrering
På sida 6–7 är numreringen på kryssen fel. Takt & ton ska vara kryss nr 4 och Parkett nr 5.

Nr 13 Nyfiken på pizza
Det har blivit lite tokigt med numreringen i kryssen, som inte stämmer överens helt med siffrorna i texten. I krysset ska nummer 3 ha nummer 2, nummer 5 ska ha nummer 3, nummer 6 ska ha nummer 5 och nummer 2 ska ha nummer 6.

Bra Korsord 9/2017

Nr 20 Triss i kryss
En av kvadraterna som ska placeras in i det lila fältet har kommit med två gånger. Rätt kvadrat som uteblivit är den nedan.

Bra Korsord 8/2017

Nr 6 Vilt & tamt
En grå tävlingsruta och flera gula rutor har fallit bort. Det ska vara som på bilden.

Bra Korsord 4/2017

Nr 19 Blommor & blad
Det har blivit fel med hjälpbokstäverna under kryptot. Rätt bokstäver och siffror är E=10, A=18, R=22, T=13.

Nr 3 Sjung ut!
De blå och rosa rutorna har kastats om. Du ska ju lösa ut två sånger i krysset, och tyvärr har det blivit så att de rosa rutorna i krysset motsvarar de blå rutorna i själva sångtiteln, och tvärtom.

Bra Korsord 3/2017

Nr 11 Plantskola
Tre pilar mellan de gula bildtexterna har fallit bort. Pilarna ska vara med som på bilden nedan.

BKO1703-012-ny

Bra Korsord 11/2016

Nyfiken på
En nyckel har kommit bort till höger i krysset. Se bilden nedan för placering av nyckeln ÄR NORI OCH WAKAME.

BKO1611-nyfiken

Pusselkross

Det sista ordet – RESEBREV – har dessvärre fallit bort i ordlistan.

Fel numrering på två kryss

Krysset Hela världen (nr 11) och Både och (17) har fått fel nummer i tidningen.

Bra Korsord 8/2016

Parkett
Fel fläta har hamnat i tidningen. Här är rätt Parkett:

BKO1608-007-Parkett

Snillekrysset
Det saknas grå tävlingsrutor. Fyll i det översta gulmarkerade ordet som tävlingsord i stället.

Bra Korsord 7/2016

Bekanta
Fel nyckel har hamnat till H 1–3. I stället för PARKTRÄD ska det stå ÄLDRE LÄNGDMÅTT.

Snillekrysset
I Snillekrysset har fel bild publicerats uppe till vänster. Bilden i tidningen föreställer Himmelens tempel i Peking. Nedan ser du den korrekta bilden för att lösa ut texten.

Snillekrysset

Bra Korsord 6/2016

Nyfiken på Björn Skifs
Siffran 8 har dessvärre fallit bort i texten om Björn Skifs. Det man ska lösa ut i de rutorna är namnet på den kungliga medalj som Skifs erhöll 2008.

Bra Korsord 5/2016

20 frågor
I mitten av krysset finns en felaktig nyckel. För att få ihop lösningen så passar nyckeln TRÄD bättre i den lilla rutan där det står KRAFT.

Bikupan
Fel lösning till Bikupan har publicerats i numret. Rätt lösning syns nedan.

BKO1605-026-2-Bikupa-los

Bra Korsord 4/2016

Numrering på kryssen
Det har blivit tokigt i numreringen på kryssen Takt & ton och Parkett. De rätta siffrorna ska vara 4 respektive 5 och inte 3 respektive 4 som det står i tidningen.

Kryss 9, Storkrysset
Den fjärde bokstaven i tävlingsordet har hamnat i fel ruta. Rutan ovanför ska vara grå, men det kommer att ges rätt för båda bokstäverna i lösningen.

Kryss 15, A-korsordet
Den andra bokstaven i tävlingsordet har hamnat i fel ruta. Rutan sist som ligger sist i ordet som löser ut SAMLINGSTECKEN ska vara grå, men det kommer att ges rätt för båda bokstäverna i lösningen.

Bra Korsord 4/2015

Kryss 6, Kronblom

Den grå tävlingsrutan på raden längst ned i krysset ska vara ett steg till höger för att man ska kunna bilda ett riktigt ord. Vi godkänner emellertid både om man skickar in det riktiga ordet och det ord man får om man lägger ihop de grå rutorna.

Kryss 19, Pusselkross

Den grå tävlingsrutan högst upp i krysset ska vara ett steg till höger. Där den ligger nu ska det vara en svart ruta; det går alltså inte att fylla i en felaktig bokstav. Vi godkänner därför även om man skickar in ett tävlingsord som bara består av de andra fem bokstäverna.

Bra Korsord 1/2015

Kryss 18, Triss i kryss

En av kvadraterna som ska placeras in i det lila fältet har kommit med två gånger. Rätt kvadrat som uteblivit är den nedan.

Rätt-ruta

Bra Korsord 4/2014

Kryss 18, Både och

Här skulle en fråga ha bytts ut helt och hållet. Istället för ÄGER RUM ska det stå KILLAR.

BKO1404-badeoch

——————————————————————————————-

Bra Korsord 9/2013

Rebus-krysset, kryss 14 (sidan 16)

Ordet som ska lösas ut från INGET FÖR DEN KLAUSTROFOBISKE ska vara tre rutor långt och således sluta där de rosa rutorna börjar.

——————————————————————————————-

Sverige runt, kryss 5 (sidan 7)

Bilden visar en dovhjort, vilket ju inte får plats i krysset. Djuret vi söker ser i själva verket ut så här!

Rådjur

——————————————————————————————-

Bra Korsord 7/2013

Kryss 27, Snille-krysset

En nyckel har fallit bort. Komplettera med nyckeln VINNA som du ser i den röda ringen.

——————————————————————————————-

Kryss 17, Strandliv

En nyckel på översta raden är felformulerad.
Det ska stå “Leder blod FRÅN hjärtat”.

——————————————————————————————–

Bra Korsord 2/2013

Kryss 16, A-korsordet

En nyckel har fallit bort. Komplettera med nyckeln ARES som du ser i den röda ringen.

—————————————————————————————–

Bra Korsord 12/2012

Kryss 11, 20 frågor

Fråga 8, “Vem designade Rolling Stones tunglogga?”, är fel.
Loggan designades av John Pasche och användes för första gången i albumet “Sticky Fingers”, vars omslag designades av den konstnär vars namn man ska lösa ut.

————————————————————————–

Bra Korsord 11/2012

Kryss 24, Bekanta

I kryss nummer 24, Bekanta, har en fråga ramlat bort: 4 L–Q Påpasslig

————————————————————————–

Bra Korsord 10/2012

Kryss 27, Snille-krysset

En nyckel har fallit bort, komplettera med nyckeln SAGAN som du ser i den blå ringen.

KryptoälskareÖppettider på Kundservice

(helgfria vardagar klockan 08.00 – 18.00) E-post: tankesport@keesing.com Tel: 08-12 88 88 00 Keesing Sverige AB Att: Kundservice Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm