Allakorsord

Rättelser, Mästarkryss

Mästarkryss 6/2021

I “Jerrys tankenötter” på sidan 21 saknas olyckligtvis en nyckel. “Fågel” ska det stå i den tomma rutan bredvid pilen mellan tredje och fjärde bildordet.

Mästarkryss 5/2021

I Elitkrysset sidan 19 i MKR 2105 har det blivit fel på en pil. Höger nederkant är nyckeln “Ratas”. Svarsordet börjar i rutan där den tjocka pilen nu är. Pilen skulle legat i rutan ovanför istället och peka ner på bildordet därifrån. Vi beklagar felet.

Mästarkryss 4/2021

Profilen (nr 10, sid 14-15)

Av olika skäl saknas flera pilar i Röda tråden i Mästarkryss 4.

  • Det gula bildordet till vänster under bilden, vars närmsta nyckelruta är ”Kan ha hus i Spanien”. Där saknas en pil från rutan under andra bokstaven i bildordet. Rätt nyckel är alltså ”Ägnade X mycket arbete åt”.
  • Samma problem är det med det gula bildordet på sidan 15, till höger om bilden. Där är det nyckelrutan under andra och tredje ordet som skulle haft en pil till bildordet. Den korrekta nyckeln är ”Det som gjort X mest älskat och känt”.
  • Den översta nyckelrutan precis till höger om bilden (”Det sista X var”) saknar en pil uppåt och åt höger.
  • Första kolumnen på höger sida, sjätte raden (”Norsk seger”). Där saknas en pil som visar att ordet fortsätter till höger.
  • Höger sida, fjärde raden nerifrån, kolumn 4, nyckeln ”Hör till Telemark”. Pil som visar att ordet fortsätter nedåt saknas.
  • Höger sida, tredje raden nerifrån, kolumn 4, nyckeln ”Smålandssjö”. Pil som visar att ordet fortsätter nedåt saknas.

Giganten (nr 6, sid 8-9)

Annons

På grund av ett tekniskt fel blev bilden nere till vänster en kolumn för kort. Där kom istället kryssrutor in. De fyller ingen funktion och ska inte innehålla några bokstäver.

Mästarkryss 3/2021

Giganten (nr 6)
En av nycklarna i krysset har blivit fel. Där det står NYS ska det egentligen stå SMÖRJA.

Ahls kvistiga (nr 7)
Dessvärre har fel S-politikers efternamn kommit med i krysset Det är Ulvskogs och inte Wallströms förnamn vi söker.

Mästarkryss 1/2021

Profilen (nr 10)
Det saknas ett par nycklar under pilarna i krysset. Till OIL skulle nyckeln MED LUNDIN funnits, till TELL skulle nyckeln ÄPPELKOPPLAS funnits och till ROLF skulle nyckeln ERNST funnits. Dessutom saknas nyckeln LAGRAS till GREVE och en stoppnyckel mellan TUB. Där skulle nyckeln RÖR ha funnits.

Mästarkryss 3/2019

Giganten (nr 6)
Till höger om bilden på Mandelmanns har det blivit fel i en nyckel. Där det står TAVALU borde det ha varit TUVALU.

Annons

Elitkrysset (nr 13)
Till höger om anagrammet har det blivit fel i en nyckel. Där det står SALON borde det ha varit SOLON.

Magnus opus (nr 14)
I detta kryss påstår vi att Lea hade en dotter som hette Lina. Hon hette – som vi alla vet – Dina. Vi kommer att acceptera både L och D i lösningen.

Mästarkryss 3/2018

Knäcket (nr 12)
Det har slunkit med en bokstav för mycket i omkastningsordet nere till vänster.
Rätt ska vara FRISTÄLL HELIGT LIM.

Mästarkryss 2/2018

Startskottet (nr 1)
En pil har flyttat sig och en annan försvunnit. I överkanten ska pilen vid “kollar seismolog” i stället gå från “litterär reptil”. I vänsterkanten ska “flyter i öst” börja i rutan under “vid villkor” och gå åt höger; två bokstäver.

Annons

Trippelkrysset (nr 7)
Två nycklar har felaktigt angivet antal bokstäver: “hetsporre som fäktare (6)” ska vara “hetsporre som fäktare (7)”, “är frieri en (9)” ska vara “är frieri en (10)”.

Kupongen
Namnet på kryss 7 är oläsligt. Det ska förstås vara trippelkrysset.

Mästarkryss 3/2016

Porträttet (nr 22) 
I nyckeln RYKTE högt upp till vänster i krysset har det tyvärr blivit en extra bokstav. Rätt nyckel ska vara RYKT.

Mästarkryss 6/2015

Genialen (nr 18)
En nyckel har försvunnit längst ut till höger i krysset, under bilden. Där ska det stå DET ÄR BÅDE VIKT- OCH MYNTENHET.

Dubbelkryss (nr 24)
Siffran 14 har kommit med två gånger. På fråga G ska det i stället vara 94.

Mästarkryss 6/2014

I tidningen står två olika datum för tävlingsinskick. Senast den 29 januari behöver vi kupongen och de lösta kryssen. Inte den 6 januari som det står på kupongen.

Mästarkryss 3/2014

Kryss 23, Dubbelkryss
Tyvärr har rutan 124 A inte kommit med i nedre delen av krysset. Den ska placeras sist i punkt A, Myteri, efter 52.

KryptoälskareÖppettider på Kundservice

(helgfria vardagar klockan 08.00 – 18.00) E-post: tankesport@keesing.com Tel: 08-12 88 88 00 Keesing Sverige AB Att: Kundservice Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm